دفتر مرکزی: اصفهان - چهارباغ خواجو - مجتمع صدر خواجو - طبقه دوم - واحد 202
1507 (کشوری)
چرخونه شانس جان اسنک
شانس خودت رو امتحان کن

شانس خود را بیازمایید

جهت دریافت تخفیف از مجموعه شعب جان اسنک می توانید از چرخونه شانس استفاده کنید. کد تخفیف دریافت شده به صورت پیامک به شماره موبایلی که قبل از شروع چرخش در قسمت پایین گردونه وارد می کنید به صورت پیامک ارسال می شود. پس از دریافت کد، کلیه شعب جان اسنک آماده ارایه خدمات به شما با تخفیف دریافت شده خواهند بود. توجه فرمایید که کد تخفیف ارایه شده فعلا فقط در شعبه 1 (هشت بهشت) و 4 (آپادانا دوم) و 7 (خانه اصفهان) و 12 (لاله) و 13 (نظر میانی) قابل استفاده است  • لطفا از مرورگر گوگول کروم استفاده نمایید.    نام و نام خانوادگی:

    شماره موبایل:
    کد تخفیف به شماره موبایل وارد شده به صورت پیامک ارسال می گردد