دفتر مرکزی: اصفهان - چهارباغ خواجو - مجتمع صدر خواجو - طبقه دوم - واحد 202
1507 (کشوری)

شرکت رستوران های زنجیره ای زندگی خوشمزه ایرانیان

بزرگترین برند مجموعه ی زنجیره ای اسنک در ایران

جان اسنک
جان اسنک
جان اسنک
جان اسنک
جان اسنک
جان اسنک
جان اسنک
جان اسنک
جان اسنک